Nieuws en Info

 

Onze Algemene ledenvergadering is gepland op 11 januari 2018 

en zal samenvallen met de nieuwjaarsreceptie